Kvalitet & Miljö

CH Industry är certifierat enlig ISO 9001 och ISO 14000 och har mycket lång erfarenhet av att arbeta efter krävande kvalitetsstandarder. Den dagliga produktionen kontrolleras av personalen på dörrlinan, som regelbundet genomför djupare stickprovskontroller.

Ytterst kontrolleras produkter och kvalitetssystem årligen av kontrollanter från RISE och SBSC (Svensk Brand- och Säkerhetscerifiering). På CH Industry jobbar vi med ständiga förbättringar, produktråd och med ett kontinuerligt skydds- och säkerhetsarbete.

CH-dörren har en mycket låg miljöpåverkan och är fri från limprodukter. Karmar och dörrblad är pre-lackade eller laminerade från leverantör, vilket gör att arbetsmiljön på CH Industry helt kan koncentreras till montering. Emballagematerial och transporter optimeras efter bästa förmåga i samråd med kunden.

Kvalitetspolicy
CH ståldörrar ska ha en hög kundnöjdhet. Det förutsätter hög leveranssäkerhet och rätt kvalitet på våra produkter och tjänster. Vi ska följa tillämpliga krav och personalen ska ha rätt kompetens och ett högt kvalitetstänkande i hela företaget.
Att ständigt bli bättre är vårt sätt att tänka.

Miljöpolicy
Miljöarbetet hos CH Ståldörrar omfattar såväl vårt eget miljöarbete som leverantörernas miljöarbete. Vi ska arbeta så att CH ståldörrar bidrar till ett starkt och ekologiskt uthålligt samhälle.

Koncernen

CH Ståldörrar AB ingår i samma koncern som CH Industry AB och Svenska Skydd AB samt fastighetsbolaget CH Real Estate AB. Svenska Skydd AB har …

Läs mer

Historia

Modern tillverkning med gamla anor Företaget grundades redan år 1948. CH Ståldörrar AB är en del av CH Industry AB verksamhet och fabriken är belägen i …

Läs mer

Fabriksbesök

Vill du komma och se vår moderna produktionsanläggning? Vi tar gärna emot besökare från bostadsbolag och bostadsrättsföreningar för att visa vår dörrproduktion. Grupper om max …

Läs mer

Arkitekter och byggföretag

Här hittar du som byggentreprenör eller arkitekt information om våra dörrar

Säkerhetsdörrar till fastighetsbolag och Brf

Med nya säkerhetsdörrar blir boendekomforten högre. Våra säkerhetsdörrar uppfyller de krav som ställs på entré,- och lägenhetsdörrar i trapphus.