Att byta till säkerhetsdörr

Vad bör man tänka på?

Köp en säkerhetsdörr med svensktillverkat lås för bästa inbrottsskydd. Undvik dörrar som kräver ett separat, så kallat igelkottslås, eftersom dörren då måste vara låst även när du är hemma.

Innan du köper en säkerhetsdörr bör du se till att det går att få tag i reservdelar till den. Det gör du enklast hos lokala låssmeder. På så sätt kan du vara säker på att snabbt och enkelt få hjälp, om det skulle hända något.

Vid en nödsituation då du behöver utrymma hemmet snabbt är det viktigt att det går säkert till. En ytterdörr ska därför aldrig behövas låsas upp inifrån med nyckel.

I Sverige öppnas som regel ytterdörren utåt. När svensktillverkade ytterdörrar kontrolleras hur väl de klarar ett inbrottstest, görs det från utsidan. Utanför Sverige är det vanligare att ytterdörren öppnas inåt och testas därför annorlunda, vilket gör att de dörrarna har lättare att klara av ett inbrottstest.

En svensktillverkad säkerhetsdörr är därför bättre anpassad till den svenska marknaden.

Från 1 september 2016 krävs att brandtester för säkerhetsdörrar utförs enligt den nya Europastandarden. Brandtest ska alltid vara utfört av ett ackrediterat testlaboratorium. Typgodkännande och certifikat för samtliga tester ska alltid finnas med. Försäkra dig om att det finns dokumentation på svenska, eller annat språk som du behärskar.

Från 1 januari 2013 är det lagkrav på att alla nyinstallerade entrédörrar mellan trapphus och lägenheter i flerbostadshus ska vara brandgastäta. Kravet gäller både vid nybyggnation och dörrar som bytts ut i äldre fastigheter. Klassificeringen ska vara S200 (tidigare Sm) enligt SS-EN 13501-2. Fastighetsägaren bär ansvar för att reglerna efterföljs. I en bostadsrättsförening är det styrelsen som ansvarar för att rätt dörr sätts in vid utbyte.

Boverkets Byggregler BBR, avsnitt 5:534

Vi rekommenderar att välja en svensktillverkad säkerhetsdörr av stål. De är starka och kräver mindre underhåll. När du köper en svensktillverkad säkerhetsdörr bidrar du också i större utsträckning till en hållbar framtid. Transportsträckorna blir kortare och därför minskar koldioxidutsläppen.

Läs mer om regler och klassningar här.

Fördelar med säkerhetsdörrar

http://1
Du behöver inte längre störas av spring och annat ljud från trapphuset.
http://2
Vid brand bromsar en säkerhetsdörr elden vilket kan vara avgörande mellan liv och död.
http://3
En säkerhetsdörr hindrar exempelvis matos från att sprida sig ut till trapphuset.
http://4
En säkerhetsdörr isolerar värme vilket sänker energikostnader och är därmed snäll mot vår miljö!

Fördelar med säkerhetsdörrar

http://1
Du behöver inte längre störas av spring och annat ljud från trapphuset.
http://2
Vid brand bromsar en säkerhetsdörr elden vilket kan vara avgörande mellan liv och död.
http://3
En säkerhetsdörr hindrar exempelvis matos från att sprida sig ut till trapphuset.
http://4
En säkerhetsdörr isolerar värme vilket sänker energikostnader och är därmed snäll mot vår miljö!

Fakta om säkerhetsdörrar

Den främsta uppgiften för en säkerhetsdörr är att skydda mot inbrott. Hur väl dörren står emot inbrott testas på olika sätt och testerna visar om …

Läs mer

Produktblad

Här hittar du tekniska specifikationer av vårt produktsortiment såsom produktblad och broschyrer.

Läs mer

Laminat & ytbehandlingar

Lackerade brand- och säkerhetsdörrar Vår tillverkningsprocess tillåter att vi tillverkar dörrblad samt karmar i valfria kulörer.Vi producerar dörrar efter vi lackerat plåtarna vilket säkerställer kvaliteten …

Läs mer

Arkitekter och byggföretag

Här hittar du som byggentreprenör eller arkitekt information om våra dörrar

Säkerhetsdörrar till fastighetsbolag och Brf

Med nya säkerhetsdörrar blir boendekomforten högre. Våra säkerhetsdörrar uppfyller de krav som ställs på entré,- och lägenhetsdörrar i trapphus.